Dotacje

Firma Stara Mleczarnia S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologii produkcji rzemieślniczych serów dojrzewających z międzyprocesową separacją ziarna serowego w Starej Mleczarni SA”.
Celem projektu jest wdrożenie nowej innowacyjnej metody produkcji ekologicznych serów dojrzewających, która eliminuje problem różnicy wagowej docelowych produktów, występujący w małych zakładach produkujących metodami rzemieślniczymi.
Łączny budżet projektu wynosi 799 000,00 PLN, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 439 450,00 PLN.
Okres realizacji projektu: 26/10/2020 – 30/05/2021.

 

Firma Stara Mleczarnia S.A. realizuje projekt w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Opracowanie i przetestowanie technologii produkcji serów dojrzewających z międzyprocesową separacją ziarna serowego”.
Celem projektu jest produkcja serów o stałej, zadanej masie produktu mieszczącej się w granicach tolerancji <3% w warunkach małego zakładu i częściowo ręcznej produkcji poprzez znaczące udoskonalenie istniejącej technologii.

Łączny budżet projektu wynosi 489 063,38 PLN, a dofinansowanie ze środków UE wynosi 337 970,62 PLN.
Okres realizacji projektu: 02/01/2019 – 22/07/2019.